/

Du är här:

Korttidsboende

Korttidsboende finns till för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma. En plats på korttidsboende beviljas av kommunens biståndshandläggare under en begränsad period.

Det finns 12 platser på korttidsenheten i Haparanda kommun. Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som ombesörjer dig och uppfyller ditt vårdbehov.

  • Korttidsboende är till för dig som har ett ökat omsorgsbehov till följd av sjukdom eller skada, och/eller för dig som vårdas av en anhörig i hemmet och hen behöver avlastning.

Ansök om korttidsboende

För att få korttidsvård så måste du göra en ansökan hos kommunens biståndsenhet. Biståndsenheten har telefontid måndag-fredag 09.00-10.00. Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via Haparanda stads växel på telefonnummer 0922-260 00.

Välkommen med din ansökan eller med dina frågor om korttidsboende!

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: