/

Du är här:

Tips till tonårsföräldrar

Som förälder är du till stor hjälp för ditt barn om du tydligt tar avstånd från att ungdomar nyttjar tobak, alkohol och andra droger.

Det är inte säkert att alla våra ungdomar förstår faran med alkohol, eller kan stå emot trycket från kompisar. Tänk på att det under vår och försommar kommer kvällar då många ungdomar brukar festa till – påverka så att det sker utan alkohol och droger!

De som använder alkohol utsätter sig för ökad risk för att komma i kontakt med narkotika, ökad risk för olyckor samt ökad risk att bli involverad i våld och brott.

Det spelar roll vad du gör och säger

  • Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till tobak, alkohol och narkotika.
  • Medverka inte själv till langning, bjud inte och köp inte ut alkohol!
  • Det är inte ovanligt att äldre syskon köper ut alkohol till sina minderåriga syskon. Tala om detta hemma.
  • Var TYDLIG med att du INTE tillåter användning av någon form av droger.
  • Gör överenskommelser och håll dem när det gäller utetider och övernattningar.
  • Var vaken när ditt barn kommer hem och tala om att du kommer att vara det.
  • Skjutsa och hämta eller ordna så att någon annan förälder gör det.

Senast uppdaterad: