/

Du är här:

Öppenvård

Inom öppenvården erbjuder vi stöd till dig som har eller tror dig ha ett beroende.

Du kan kontakta oss anonymt för olika typer av rådgivande eller stödjande samtal kring droger och alkohol. Insatserna kan vara både individuellt utformade samt gruppverksamheter, till exempel föräldrastöd och insatser mot missbruksproblem.

Sök det stöd du själv önskar

Du är välkommen att söka råd och behandling från våra verksamheter utan remiss eller beslut från kommunens handläggare. Inom öppenvården är du inte inlagd, utan gör besök för att få de råd och den behandling du behöver. 

Våra verksamheter

Fyren erbjuder stöd och behandling för dig som har problem med missbruk eller har någon form av beroendeproblem. Verksamheten erbjuder också stöd till dig som är anhörig eller närstående.

På Fyren samlas både familjeterapeut, familjestöd och ungdomssekreterare. Arbetet riktas till föräldrar, barn och ungdomar samt allmänt till kommunens invånare. Fokus ligger på förebyggande insatser och tidiga åtgärder. Målet är att förebygga sociala problem och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Haparanda.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: