/

Du är här:

Stöd till funktions­nedsatta

Om du på grund av funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i det dagliga livet kan du vända dig till kommunen för hjälp.

Om du på grund av funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i det dagliga livet kan du vända dig till en biståndshandläggare med en ansökan. Du kan bland annat få hjälp med sociala aktiviteter, personlig omvårdnad och skötseln av din bostad. I vissa fall kan du vara i behov av att få flytta till ett särskilt boende.

Du kan få hjälp med följande:

Personlig assistans är ett personlig utformat stöd som ges till dig som har en omfattande funktionsnedsättning. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Assistenterna gör det möjligt för dig att övervinna de begränsningar som din funktionsnedsättning ger. Du kan leva ditt liv som du vill.

Är det grundläggande behovet av personlig assistans mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om ersättning. Detta enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Om du behöver hjälp och stöd för att delta i aktiviteter utanför hemmet kan du få hjälp av en ledsagare. Ledsagarservice är en personlig insats och anpassas efter kundens individuella behov.

Ledsagarens uppgift är att följa till och från eller vara ett stöd under aktiviteten. Exempel på aktiviteter kan vara läkarbesök, teater, promenad eller att träna. Om du har personlig assistans ingår ledsagarservice. 

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt tar över omvårdnaden från anhörig eller vårdnadshavare.

Avlösarservice i hemmet syftar till att avlasta anhöriga på fritiden. Avlösarens uppgift är omvårdnad av den person som har funktionsnedsättning. Avlösningen sker i hemmet och ersätter förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter. Insatsen ska göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och utföra sysslor utanför hemmet, kanske för att få tid att ägna sig åt andra barn i familjen.

LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

De personer som omfattas av lagen kan få ett sammanhållet och individuellt utformat stöd. Till skillnad från många andra lagar är LSS en rättighetslag. Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: