/

Klippan

Foto: Haparanda stad

Klippans vård- och omsorgsboende består av sex enheter med totalt 65 boendeplatser.

----------------------------

Besöksförbud

För att begränsa en eventuell smittspridning av Covid-19 är Haparanda stads vård- och omsorgsboenden stängda för besök. Förbudet innebär att inga besök får göras av utomstående eller anhöriga. Undantag kan endast ske om det finns särskilda omständigheter och om risken för smittspridning är liten. Vänd dig till respektive boendes enhetschef om du som anhörig har frågor och funderingar.

Läs mer om hur Haparanda stad hanterar coronapandemin

----------------------------

Klippans vård- och omsorgsboende ligger i centrala Haparanda. Vårt mål är att du ska kunna fortsätta att leva ditt liv som du är van vid och som du vill ha det. I boendet ingår all hjälp som du behöver, inklusive sjuksköterska och tillgång till läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). Här finns även gemensamma sällskapsutrymmen.

Vi värdesätter att ha en bra kontakt med anhöriga så att alla kan känna sig delaktiga och trygga med den vård och omsorg som ges.

Klippans vård- och omsorgsboende finns på Norra Esplanaden 1.

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 06 apr 2020