/

Lunden

Foto: Haparanda stad

Lundens vård- och omsorgsboende består av fyra enheter med totalt 36 boenderum. Fyra boenderum är för parboende.

----------------------------

Besöksförbud

För att begränsa en eventuell smittspridning av Covid-19 är Haparanda stads vård- och omsorgsboenden stängda för besök. Förbudet innebär att inga besök får göras av utomstående eller anhöriga. Undantag kan endast ske om det finns särskilda omständigheter och om risken för smittspridning är liten. Vänd dig till respektive boendes enhetschef om du som anhörig har frågor och funderingar.

Läs mer om hur Haparanda stad hanterar coronapandemin

----------------------------

Lundens vård - och omsorgsboende ligger centralt beläget, bara ett stenkast från Torneälven. Vi erbjuder ett boende där man är trygg, mår bra samt har gemenskap med övriga hyresgäster och personal.

På Lunden lägger vi stor vikt vid gemenskap och social samvaro. Vi vill göra vardagen så innehållsrik som möjligt. Underhållning och andra aktiviteter ordnas efter brukarnas behov och möjligheter.

Lundens vård- och omsorgsboende finns på Storgatan 47.

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 06 apr 2020