• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på järnvägsbron på Storgatan

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Under arbetet kommer sträckan som går under bron att vara helt avstängd för all trafik.

På tisdag den 29 oktober inleder Trafikverket reparationsarbeten på järnvägsbron vid Storgatan. Sträckan under bron kommer att vara helt avstängd för all trafik måndag till torsdag mellan 07.00-16.00. Trafik är således tillåten under fredagar samt helger och kvällar.

Det finns alternativa vägar för boende i området att ta sig in till centrala Haparanda, bland annat Gamla E4:an via Bondegatan, Skogsvägen och Företagsvägen (se grön sträckning på bilden ovan). Vi ser gärna att trafikanter undviker dubbeltunnlarna vid järnvägsstationen på grund av tät gång- och cykeltrafik.

Åtgärd: Renovering av järnvägsbro.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt onsdagen den 6 november.

Senast uppdaterad: