• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Driftstörningar i vattenleveransen söder om Karungi

Underhåll av vattenledningarna kan komma att påverka abonnenter mellan Björkforskorsningen och första infarten till Karungi.

På grund av underhåll av vattenledningarna kan leveransen av dricksvatten till abonnenter mellan Björkforskorsningen och första infarten till Karungi komma att påverkas. Arbetet pågår mellan klockan 08.00 och 16.00 den 21 november.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att insatsen ska gå så snabbt som möjligt. SMS har gått ut till berörda abonnenter.

När vattnet släpps på igen

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning eftersom ljusa kläder kan bli missfärgade.

Åtgärd: underhåll av vattenledning.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt torsdagen den 21 november kl. 16.00.

Senast uppdaterad: