• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Tillfällig avstängning av del av Torggatan

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Under arbetets gång kommer körbanan att vara avstängd för all trafik.

Den 9 december med start kl. 07.00 påbörjar vår entreprenör arbetet med att förbereda för fjärrvärme på Torggatan (från korsningen Filpusvägen till korsningen Järnvägsgatan).

Under arbetets gång kommer körbanan att vara avstängd för all trafik. Boende längs sträckan kommer dock att kunna ta sig till sina fastigheter. Särskild försiktighet skall iakttas i och med att det är tunga maskiner i farten.

Åtgärd: Förbedera för fjärrvärme.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt den 17 december kl 16.45.

Senast uppdaterad: