• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Vägarbeten på Skomakargatan

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Under arbetet kommer sträckan att vara avstängd för all trafik.

Den 25 maj kommer vår entreprenör att påbörja renoveringsarbeten av Skomakargatan - sträckan Björnholmsgatan till Åkergatan. Syftet med insatsen är att skapa en bättre trafikmiljö i området.

Under arbetets gång är stäckan avstängd för all trafik. Passage till berörda fastigheter ordnas i möjligaste mån.

Åtgärd: Re-investering gata, VA och vägbelysning. Beläggning sker 2021.

Beräknat slutdatum: vecka 27.

Senast uppdaterad: