/

Du är här:

Publicerad:

Rivning av flerfamiljshus vid Lunden

Foto: Google Maps

Ett gammalt flerfamiljshus vid Storgatan 45 kommer att rivas med start den 1 juni. Fastigheten ligger granne med Lunden.

Huset som ska rivas byggdes på 50-talet och användes till en början som pensionärshem. Senare kom det att fungera som ett vanligt flerfamiljshus med lägenheter. Den sista tiden har huset stått tomt.

Rivningen sker på grund av byggnationen av det nya särskilda boendet.

Trottoaren på västra sidan kommer att vara helt avstängd. Vänligen iaktta försiktighet när ni passerar, det kommer finnas grävmaskiner i arbete samt lastbilar som forslar bort rivningsmassorna. Boende i området får räkna med en del (ljud)-olägenheter under veckorna som rivningen pågår. Det kommer även att finnas risk för problem med damm, men vår entreprenör ska vidta åtgärder för att minska den risken.

Vi kommer återanvända betongen från rivningen till att påbörja arbetet med den planerade räddningsvägen från det nya Värmeverket ut mot Köpmansgatan (se detaljplan 164).

Åtgärd: Rivning av flerfamiljshus.

Beräknat slutdatum: 14 augusti 2020.

Senast uppdaterad: