/

Du är här:

Publicerad:

Vägarbeten på Reningsverksvägen, Björnholmsgatan, Strandgatan och Marielundsvägen

Foto: Haparanda stad

Under insatsen kommer de aktuella vägsträckorna att vara avstängda för all trafik.

Måndagen den 7 september kommer vår entreprenör att påbörja renovering av asfaltytskikt på följande vägar:

  • Reningsverksvägen: från Cape East till Reningsverket.
  • Björnholmsgatan: från Norrmalmsvägen till Ängsgatan.
  • Strandgatan: från Södra Esplanaden till Tullgatan.
  • Marielundsvägen (södra infarten): från den ”skarpa kurvan” och fram till infart Hjortvägen.

Under arbetets gång kommer de aktuella vägsträckorna att vara avstängda för all trafik. Framkomlighet för boende och nödvändig trafik ordnas i möjligaste mån.

Arbetet kommer att ske i två etapper

Etapp 1
Datum: 7 - 11 september
Åtgärd: "infräsning” av befintlig asfaltbeläggning.

Etapp 2
Datum: 14 - 25 september
Åtgärd: grusjustering och ny asfaltbeläggning

Beräknat slutdatum: 25 september.

Senast uppdaterad: