• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Röktest av ledningar i Marielund

Undersökningen går ut på att helt ofarlig discorök tillförs i ledningsnätet i området.

Undersökningen och inventeringar sker med hjälp av ofarlig rök. Röken tränger sig sedan upp genom till exempel stuprör och brunnar. Röken som används är helt ofarlig för människor och djur.

Testet görs för att hitta eventuella läckor och felaktigheter i avloppssystemet (spill- och dagvatten).

Beräknat slutdatum: vecka 39

Senast uppdaterad: