/

Du är här:

Publicerad:

Vägarbeten på Stationsgatan

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Under arbetet kommer den aktuella sträckan att vara avstängd för all trafik.

Den 28 september med start kl 07.00 kommer vår entreprenör att påbörja renoveringsarbeten av gata och trottoar på en delsträcka av Stationsgatan - från Köpmansgatan fram till Lasarettsgatan.

Under arbetets gång är den aktuella sträckan avstängd för all trafik. Passage till berörda fastigheter ordnas i möjligaste mån.

Syftet med insatsen är att skapa en bättre trafikmiljö i området.

Åtgärd: Renovering av gata och trottoar.

Vecka 40: Färdigställande grundläggning
Vecka 41: Asfaltering

Beräknat slutdatum: 9 oktober.

Senast uppdaterad: