• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Problem med faxen på IFO

Det går just nu inte att skicka fax till individ- och familjeomsorgen.

Problemet är felanmält.

Vid brådskande ärenden kontakta Haparanda stads växel på telefon 0922-260 00 eller skicka e-post till kommun@haparanda.se.

Senast uppdaterad: