• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Del av Storgatan avstängd för trafik

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Under insatsen kommer den aktuella sträckan att vara avstängd för all trafik.

Tisdagen den 24 november stängs del av Storgatan av - från Bastugränd till Bryggargränd. Orsaken är att Vattenfall ska lossa en ny transformatorstation.

Insatsen sker mellan kl. 09.00 – 10.00. Under arbetets gång är båda körbanorna på den aktuella sträckan avstängd för all trafik.

Åtgärd: avlossning av transformatorstation.

Beräknat slutdatum: 23 november, kl. 10.00.

Senast uppdaterad: