/

Du är här:

Publicerad:

SMHI varnar för snöfall som kan ge kraftig drivbildning

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för snöfall som kan ge kraftig drivbildning i Norrbottens läns kustland.

I de södra delarna kan det komma uppemot 50 cm snö. SMHI har även utfärdat en klass 1-varning för hård vind med stark kyleffekt i norra Lapplandsfjällen. Håll dig uppdaterad om väderläget och ge dig inte ut i trafiken om du inte måste.

Det rådande vädret i Norrbotten innebär olycksrisker. Undvik aktiviteter där skaderisken är hög för att skydda dig själv och minska belastningen på vården.

Om du ändå måste ut på vägarna, håll dig uppdaterad om trafikläget. Ta gärna med varma kläder och skor, dryck, något ätbart, en mobiltelefon, powerbank, en reflexväst och en spade om du skulle köra fast i snön.

Följ väderläget på smhi.se Länk till annan webbplats.

Följ trafikläget på trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Lyssna på Sveriges radio P4 för aktuell information Länk till annan webbplats.

Snömängder där det väntas från 12 mm (i smält form) upp till 25 mm inom 12 timmar i kombination med frisk vind (över 8 m/s). Medför stora trafikproblem. Kan vid temperaturer nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare snöfall med 25 mm eller mer inom 12 timmar i kombination med frisk vind uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Medelvind från 14 m/s upp till 18 m/s tillsammans med antingen minst 5 mm nederbörd (i smält form) inom 12 timmar eller förekomst av lös snö som orsakar snödrev. Svårt att förflytta sig. Snödrev medför även problem att orientera sig. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Länets aktörer följer utvecklingen och arbetar tillsammans för att begränsa påverkan på samhället

Här finns mer information

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

113 13 (telefonnummer)

Dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: