/

Du är här:

Publicerad:

Brunnsarbeten i Marielund

Nu påbörjas arbetet med att åtgärda problemen med inläckage i spillbrunnar i Marielund.

Idag kommer vår entreprenör BDX att påbörja arbetet med att åtgärda inläckage i spillbrunnar i Marielund, antingen på Lärkvägen, Ugglevägen eller Lovägen. Om insatsen går enligt plan så kommer BDX att fortsätta vidare till resterande kvarter i Marielund.

Insatsen kan komma att innebära vissa störningar i trafikflödet.

Beräknat slutdatum: 15 maj

Senast uppdaterad: