/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på Repslagaregatan

Haparanda stad ska fräscha upp Repslagaregatan, från korsningen med Stationsgatan till korsningen med Köpmansgatan.

Kommunen kommer bland annat att byta VA-ledningar, byta gatubelysning samt anlägga en gång-och cykeltrottoar för säker skolväg.

Under 2021 kommer arbetet att utföras i tre etapper:

  1. Stationsgatan till Nygatan (vecka 20 - 11/6)
  2. Nygatan till Sundellsgatan (7/6 - 9/7)
  3. Sundellsgatan till Köpmansgatan (5/7 - 22/8)

Hela projektet beräknas vara färdigt hösten 2022.

Arbetena kommer att medföra vissa störningar för boende i området. Det kan handla om buller, damm, viss driftstörning i vattenleveransen och försämrad framkomlighet för trafikanter. Vår entreprenör har dock målsättningen att insatsen ska ha så liten påverkan som möjligt för alla fastighetsägare.

Övrig information

  • Tillfällig skolväg till Aspstrandens skola sker förslagsvis längs med Västra Esplanaden.
  • Under den tid som den vanliga infarten är avstängd till Elevens förskola så kommer GC-vägen norr om förskolan att tillfälligt användas för biltrafik (avlämning och upphämtning).

Senast uppdaterad: