• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Gång- och cykelväg mot IKEA avstängd under vägarbete

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

I början av nästa vecka kommer gång- och cykelvägen som går mot IKEA och busstationen att vara avstängd.

Gång- och cykelvägen som går från centrum mot IKEA och busstationen kommer att vara avstängd på tisdag den 22 juni. Orsaken till avstängningen är att vår entreprenör ska göra en maskinavjämning och toppning av vägbanan. 

Åtgärd: Maskinavjämning och toppning

Startdatum: 22 juni, kl. 05
Beräknat slutdatum: 22 juni, kl. 16

Senast uppdaterad: