• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Tillfällig driftstörning i vårt ärendehanteringssystem

Felsökning pågår och vår systemleverantör arbetar för fullt med att åtgärda problemet.

Störningen innebär att nästa veckas sammanträden med Kommunstyrelsens arbetsutskott, Socialnämndens arbetsutskott och Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott inte är tillgängliga i varken FP meetings+ eller Mötesportalen.

Följaktligen går det inte heller att ta del av möteshandlingarna via dessa plattformar.

Felsökning pågår och vår systemleverantör arbetar för fullt med att åtgärda problemet.

Senast uppdaterad: