/

Du är här:

Publicerad:

In- och utfart till Vuono (södra) från E4 tillfälligt stängd

Karta över del av Haparanda.

Bild: Infovisaren/Haparanda stad

I tre dagar kommer arbeten att utföras på södra delen av Vuonovägen. Det innebär att in- och utfarten till E4 vid Salmis/Vuono-korsningen kommer att vara stängd.

Vägen stängs av i båda riktningarna och trafikanter uppmanas att ta använda den norra in- och utfarten till Vuono.

Orsaken till avstängningen vid Salmis/Vuono-korsningen är att Trafikverkets entreprenör kommer att utföra schaktningsarbete och trummbyte på sträckan. 

Åtgärd: Schaktningsarbete och trummbyte.

Startdatum: 16 augusti.
Beräknat slutdatum: 18 augusti.

En del av projektet E4, Salmis–Haparanda

Trafikverket bygger om vägsträckan mellan Salmis och Haparanda till mötesfri väg, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Projektet är klart i september 2022. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: