• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Avstängning av gång- och cykelvägen vid älven

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

På måndag och tisdag kommer gång- och cykelvägen vid älven att vara avstängd.

Den södra delen av gång- och cykelvägen vid älven ska åtgärdas på måndagen den 30 augusti och tisdagen den 31 augusti (se avstängningar på bilden ovan). Under arbetets gång är vägen avstängd för all trafik.

Åtgärd: Övergripande förbättringar.

Startdatum: 30 augusti, kl. 07
Beräknat slutdatum: 31 augusti, kl. 16

Senast uppdaterad: