/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på Lärkvägen och Ugglevägen

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Ett antal dagbrunnar i Marielund ska åtgärdas. Vi påbörjar arbetet den 8 september.

Dagbrunnarna på Lärkvägen och Ugglevägen i Marielund ska åtgärdas för att i framtiden förhindra inläckage av spill- och dagvatten.

Under arbetets gång påverkas trafiken i området. För att begränsa detta kommer vi att åtgärda en brunn i taget och på så sätt arbeta oss runt kvarteret.

Åtgärd: Åtgärda inläckage av spill- och dagvatten.

Startdatum: 8 september, kl. 07
Beräknat slutdatum: början av oktober

Senast uppdaterad: