/

Du är här:

Publicerad:

Vattnet i delar av kommunen

Vi har fått in klagomål avseende lukt- och smakstörningar i dricksvattnet i delar av kommunen, både i byarna och i centralorten.

----------------

Informationen uppdateras kontinuerligt.

----------------

Uppdatering 2021-11-17, kl. 14.30

Luftvattenspolningen i Nikkala och Salmis är avslutad

Uppdatering 2021-11-01, kl. 14.30

Luftvattenspolning av ledningsnätet i Nikkala och Salmis

Uppdatering 2021-10-31, kl. 10.00

Vi häver kokningsrekommendationen för våra vattenkunder i Nikkala idag, söndag den 31 oktober kl. 10.00.

De tre vattenprover som togs i Nikkala i torsdags är analyserade och visar att vattnet är tjänligt. Det går därmed bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Informationen om att kokningsrekommendationen hävs kommer också att skickats ut via sms till alla telefonabonnemang i Nikkala som har registrerat sig i kommunens sms-tjänst.

Uppdatering 2021-10-29, kl. 13.00

Under dagen har vi placerat ut en vattentank i hamnen i Nikkala. Sedan tidigare finns en vattentank vid Nikkala skola.

Uppdatering 2021-10-28, kl. 10.15

Kokningsrekommendationen i Nikkala kvarstår, ny provtagning enligt rutinåtgärd kommer ske idag torsdag 28/10. Provresultatet väntas komma tidigast under lördagen den 30/10.

Uppdatering 2021-10-27, kl. 10.45

För att fastställa ett vattens kvalitet tas vattenprover som lämnas till ett ackrediterat laboratorium. Där analyseras och bedöms vattnet estetiskt, tekniskt och hälsomässigt.

Uppdatering 2021-10-25, kl. 16.00

 • Provtagningen genomfördes under eftermiddagen.
 • Proverna skickades för en stund sedan med expressbud till laboratoriet. Analysen påbörjas redan under kvällen.
 • Enligt laboratoriet så beräknas svaret komma i slutet av veckan.

Uppdatering 2021-10-25, kl. 09.00

 • Ny provtagning kommer att ske under dagen.

Uppdatering 2021-10-24, kl. 10.20

 • Vi kommer att placera ut en vattentank vid Nikkala skola. Den är på plats kl. 13.00 idag söndag den 24 oktober.

Uppdatering 2021-10-23, kl. 16.00

 • Utökade vattenreningsåtgärder är genomförda.
 • Ytterligare provtagning sker på måndag.

Uppdatering 2021-10-23, kl. 14.10

Vi rekommenderar boende och verksamma i Nikkala att koka vattnet innan det används till dryck och matlagning. Mer om kokningsrekommendationer finns på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Där finns även information på flera olika språk.

Kokningsrekommendation: När dricksvattnet måste kokas (pdf) Länk till annan webbplats.

Keittämissuositus: Kun juomavesi on keitettävä (pdf) Länk till annan webbplats.

 • Kokningsrekommendationen kvarstår till vi meddelar annat.
 • SMS har gått ut till berörda abbonenter i Nikkala.

Vi kommer att informera om när man kan använda ditt vatten som vanligt på vår hemsida haparanda.se, via sms och i stadens sociala medier.

Uppdatering 2021-10-19, kl. 16.00

Vi har påbörjat arbetet med att gräva ner spolposter i Salmis inför luftvattenspolningen vecka 45.

Uppdatering 2021-10-14, kl. 15.00

 • Arbetet med byte av kolfilter i Mattila vattenverk fortskrider enligt plan.

Uppdatering 2021-10-11, kl. 16.00

Uppdatering 2021-10-08, kl. 16.00

 • Provtagningar har skett i utvalda delar på ledningsnätet.

Uppdatering 2021-10-07, kl. 16.00

 • Ytterligare spolning av delar av ledningsnätet i Nikkala har genomförts under dagen.

Uppdatering 2021-10-06, kl. 16.00

Arbetet fortskrider enligt fastlagd plan.

Uppdatering 2021-10-05, kl. 16.00

 • Montering av ytterligare en spolpost i Nikkala.
 • Spolning av delar av ledningsnätet i Nikkala.

Uppdatering 2021-10-04, kl. 16.00

 • Prover tas vid utvalda mätpunkter på ledningsnätet runtom hela kommunen.
 • Hittills har inga resultat visat några avvikelser.

Provtagningar tar utredningen om vattenkvalitet framåt

Uppdatering 2021-10-01, kl. 16.00

 • Rengöringen av vattentornet i Nikkala gick enligt plan.
 • Provtagning har genomförts i slutet av veckan.

Uppdatering 2021-09-30, kl. 16.00

Arbetet fortskrider enligt fastlagd plan.

Uppdatering 2021-09-29, kl. 16.00

Imorgon (torsdag den 30 september) rengör vi vattentornet i Nikkala. Det är en planerad rengöring som ingår i den åtgärdsplan som tagits fram för att förbättra vattenkvalitén i kommunen. Rengöringen innebär att tornet spolas och desinficeras invändigt.

Uppdatering 2021-09-28, kl. 16.00

Enligt de senaste proverna är dricksvattnet i Haparanda tjänligt och ofarligt att dricka.

Läs utredningen och åtgärdsplanen gällande vattenkvalitet (pdf) Pdf, 92.1 kB. Länk till annan webbplats.

Vattenkvalitet i kommunen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om dricksvatten Länk till annan webbplats.

Uppdatering 2021-09-27, kl. 16.00

 • Luftvattenspolning av ledningsnätet i Nikkala och Salmis kommer att påbörjas vecka 44. Arbetet med att se över brandposter och spolposter fortlöper. Detta för att säkerställa funktion inför luftvattenspolningen.

Uppdatering 2021-09-27, kl. 09.00

 • Vi inväntar svar på övriga analysparametrar av de prov som togs den 21 september. Enligt laboratoriet kan vi vänta oss svar till onsdag den här veckan.
 • Fredagens underhållsspolning kan ha orsakat missfärgat vatten i vissa delar av ledningsnätet.

Uppdatering 2021-09-24, kl. 16.00

 • Arbetet med att se över brandposter och spolposter fortlöper. Detta för att säkerställa funktion inför luftvattenspolning av ledningsnätet i berörda områden.
 • Vattentanken tas bort från Nikkala.

Uppdatering 2021-09-24, kl. 09.00

Arbetet fortskrider enligt fastlagd plan.

Uppdatering 2021-09-23, kl. 16.00

Vi har genomfört underhållsspolning i Nikkala. Det arbetet fortsätter imorgon och syftet är att förbereda ledningsnätet inför en kommande luftvattenspolning.

Uppdatering 2021-09-23, kl. 09.25

Vi avlyser kokningsrekommendationen för våra vattenkunder i Nikkala och Västra Nikkala idag, onsdag 23 september kl. 09.00.

Vattenproverna som tagits den 21 september är analyserade och det visade inte på några oegentligheter. Vattnet i Nikkala och Västra Nikkala är tjänligt och det går därmed bra att dricka och använda som vanligt.

Informationen om att kokningsrekommendationen hävs har också skickats ut i ett sms till alla registrerade telefonabonnemang i Nikkala och Västra Nikkala.

Vattnet i ledningsnätet är tjänligt, men vi har fortsatt upplevda problem med smak och lukt av vattnet i delar av kommunen. Vi vet för tillfället inte den bakomliggande orsaken till det, men vi fortsätter våra felsökningar och väntar på ytterligare provsvar från laboratoriet.

Uppdatering 2021-09-22, kl. 16.00

Under dagen har vi varit i kontakt med Svenskt Vatten och annan expertis för hjälp att identifiera möjliga felkällor. Vi har också varit i kontakt med andra kommuner som har haft liknande problem.

Uppdatering 2021-09-22, kl. 09.00

Proverna som skickades igår analyseras nu på labbet. Analysen görs på 10 prover från följande provpunkter: Mattila, Marielund, centrala Haparanda, Grankullen, Vuono, Salmis samt fyra punkter i Nikkala.

Uppdatering 2021-09-21, kl. 16.00

 • Provtagningen genomfördes under eftermiddagen.
 • Proverna skickades för en stund sedan med expressbud till laboratoriet. Analysen påbörjas redan under kvällen.
 • Enligt laboratoriet så beräknas svaret komma om fyra dagar.

Uppdatering 2021-09-21, kl. 09.00

 • Ny provtagning kommer att ske under dagen.

Uppdatering 2021-09-20, kl. 16.00

 • Vi kommer att placera ut en vattentank vid Nikkala skola. Den är på plats kl. 18.00.
 • Under eftermiddagen har vi genomfört en utökad kontroll av vattenreningen (klorhalten) i Nikkala. Den visar inget avvikande.

Uppdatering 2021-09-20, kl. 13.45

2 av de 5 prover som togs i slutet av förra veckan har visat sig innehålla en e- colibakterie vardera. Prover från Vuono, Salmis och centralorten har inte visat några spår av bakterier.

Vi rekommenderar boende och verksamma i Nikkala och Västra Nikkala att koka vattnet innan det används till dryck och matlagning. Mer om kokningsrekommendationer finns på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Där finns även information på flera olika språk.

Kokningsrekommendation: När dricksvattnet måste kokas (pdf) Länk till annan webbplats.

Keittämissuositus: Kun juomavesi on keitettävä (pdf) Länk till annan webbplats.

Kommunen har vidtagit åtgärder för att rena vattnet och ytterligare vattenprover kommer att tas under morgondagen. Vi räknar med att få provsvaren inom 4-5 dagar. Kokningsrekommendationen kvarstår till vi meddelar annat.

SMS har gått ut till berörda i Nikkala.

Vi kommer att informera om när man kan använda ditt vatten som vanligt på vår hemsida haparanda.se, via sms och i stadens sociala medier.

Uppdatering 2021-09-16

Vi har nu fått provflaskor från ett externt laboratorium och idag kommer vi att genomföra provtagning på ett antal strategiska punkter i kommunen. Proverna skickas därefter in till laboratoriet för analys. Svarstid är mellan 7-10 dagar. Resultat och analysprotokoll kommer sedan att finnas tillgängliga på hemsidan.

I övrigt har vi beställt en luftvattenspolning för ledningsnätet i Nikkala och Salmis. Den kommer att genomföras av ett externt företag så snart det är möjligt.

Uppdatering 2021-09-14

Efter att Haparanda stad mottagit synpunkter på smak samt lukt på dricksvattnet i delar av Nikkala och Salmis har flera åtgärder genomförts:

 • Under måndagen spolades ledningsnätet i centrala Nikkala för att öka omsättningen av vattnet.
 • Utökade vattenprover är beställda och kommer att tas på ett antal platser i Nikkala och Salmis. Vi räknar med att få provsvaren från laboratoriet i slutet av september.
 • Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas när provsvaren har inkommit.

Vattenprover från början av september visade ingenting ovanligt och i dagsläget har vi inga indikationer på att vattnet är förorenat. På grund av lukt- och smakstörningarna hänvisar vi ändå kunder till vattenkastaren i Nikkala hamn för de som önskar hämta vatten.

Planerade investeringar i ledningsnätet i Nikkala

Under nästa år ska Nikkalas ledningsnät förbättras, bland annat genom underhållsarbeten i det befintliga VA-nätet. Satsningen innefattar också nya ledningar på VA och gatunät.

Senast uppdaterad: