/

Du är här:

Publicerad:

Vattnet i delar av Nikkala och Salmis

Vi har fått in många klagomål avseende lukt- och smakstörningar i dricksvattnet i delar av Nikkala och Salmis.

Uppdatering 2021-09-16

Vi har nu fått provflaskor från ett externt laboratorium och idag kommer vi att genomföra provtagning på ett antal strategiska punkter i kommunen. Proverna skickas därefter in till laboratoriet för analys. Svarstid är mellan 7-10 dagar. Resultat och analysprotokoll kommer sedan att finnas tillgängliga på hemsidan.

I övrigt har vi beställt en luftvattenspolning för ledningsnätet i Nikkala och Salmis. Den kommer att genomföras av ett externt företag så snart det är möjligt.

Uppdatering 2021-09-14

Efter att Haparanda stad mottagit synpunkter på smak samt lukt på dricksvattnet i delar av Nikkala och Salmis har flera åtgärder genomförts:

  • Under måndagen spolades ledningsnätet i centrala Nikkala för att öka omsättningen av vattnet.
  • Utökade vattenprover är beställda och kommer att tas på ett antal platser i Nikkala och Salmis. Vi räknar med att få provsvaren från laboratoriet i slutet av september.
  • Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas när provsvaren har inkommit.

Vattenprover från början av september visade ingenting ovanligt och i dagsläget har vi inga indikationer på att vattnet är förorenat. På grund av lukt- och smakstörningarna hänvisar vi ändå kunder till vattenkastaren i Nikkala hamn för de som önskar hämta vatten.

Planerade investeringar i ledningsnätet i Nikkala

Under nästa år ska Nikkalas ledningsnät förbättras, bland annat genom underhållsarbeten i det befintliga VA-nätet. Satsningen innefattar också nya ledningar på VA och gatunät.

Senast uppdaterad: