/

Du är här:

Publicerad:

Rengöring av vattentornet i Nikkala

Under torsdag rengör vi vattentornet i Nikkala. Insatsen kan komma att påverka vattentillförseln till abonnenter.

Torsdag den 30 september rengör vi vattentornet i Nikkala. Det är en planerad rengöring som ingår i den åtgärdsplan som tagits fram för att förbättra vattenkvalitén i kommunen. Rengöringen innebär att tornet spolas och desinficeras invändigt.

Arbetet inleds kl. 21.00 och pågår fram till kl. 03.00. Under arbetets gång kommer det att finnas vatten i ledningsnätet, med det finns en liten risk för lågt tryck under kvällen och natten. Det kan också bli missfärgningar i vattnet.

Åtgärd: Rengöring av vattentorn

Startdatum: 30 september, kl. 21.00
Beräknat slutdatum: 1 oktober, kl. 03.00

Länkar och dokument

Läs utredningen och åtgärdsplanen gällande vattenkvalitet (pdf) Pdf, 92 kB.

Vattenkvalitet i kommunen

Frågor och svar om dricksvatten

Senast uppdaterad: