/

Du är här:

Publicerad:

Byte av kolfilter i Mattila vattenverk

Bytet är en åtgärd som syftar till att höja lukt och smakupplevelsen av dricksvattnet.

Nu äska vi byta kolfilter i Mattila vattenverk. Det är en åtgärd som syftar till att höja lukt och smakupplevelsen av dricksvattnet.

Bytet innebär att dricksvattnet kan komma att vara missfärgat och ha en annorlunda smak än normalt under 1 - 2 veckor från och med den 12 oktober. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att arbetet ska gå så snabbt som möjligt.

Åtgärd: Byte av kolfilter.

Startdatum: 12 oktober
Beräknat slutdatum: 26 oktober

Tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Senast uppdaterad: