• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på södra delen av Idrottsgatan

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Vattenfall

På onsdag morgon kommer Vattenfall att genomföra arbeten på södra delen av Idrottsgatan.

Den södra delen av Idrottsgatan (mot Björnholmsgatan) kommer att stängas av under arbetets gång. Vi uppmanar trafikanter att ta andra resvägar.

Orsaken till avstängningarna är att Vattenfall ska lyfta en ny stationen på plats med en kranbil.

Åtgärd: Installera ny station.

Startdatum: 13 oktober, kl 08 
Beräknat slutdatum: 13 oktober, kl 09

Senast uppdaterad: