• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på Järnvägsgatan

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Vattenfall

På torsdag morgon kommer Vattenfall att genomföra arbeten på Järnvägsgatan.

Vattenfall kommeratt genomföra arbeten på Järnvägsgatan (mellan Torggatan och Filpusvägen) under morgonen den 14 oktober. Vägavsnittet kommer att stängas av under arbetets gång. Vi uppmanar trafikanter att ta andra resvägar.

Orsaken till avstängningarna är att Vattenfall ska gräva ner nya kablar.

Åtgärd: Byte av kablar.

Startdatum: 14 oktober, kl 07 
Beräknat slutdatum: 14 oktober, kl 10

Senast uppdaterad: