/

Du är här:

Publicerad:

GC-tunneln under E4 vid Björnholmsgatan är stängd

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Google maps

GC-tunneln i Närsta som leder mot Björka handelsområde hålls stängd på grund av höga vattennivåer.

GC-vägen i Närsta (mot Björka handelsområde) är avstängd på grund av en större vattensamling. Vi uppmanar gång- och cykeltrafikanter att ta andra färdvägar.

Orsaken till vattenansamlingen är den senaste tidens kraftiga regn.

Åtgärd: Höga vattennivåer.

Startdatum: 17 oktober
Beräknat slutdatum: oklart

Senast uppdaterad: