/

Du är här:

Publicerad:

Missfärgat vatten beror på kolfilterbyte i Mattila vattenverk

Vi har fått in rapporter gällande missfärgat vatten i delar ledningsnätet. Orsaken till missfärgningen är bytet av kolfilter i Mattila vattenverk.

Den 12 oktober påbörjades arbetet med att byta kolfilter i Mattila vattenverk. Det är en åtgärd som syftar till att höja lukt och smakupplevelsen av dricksvattnet.

Ett byte av kolfilter innebär att dricksvattnet kan bli missfärgat och ha en annorlunda smak än normalt under 1 till 2 veckor från och med bytet - som alltså skedde den 12 oktober. Det är ofarligt att dricka vattnet och missfärgningen kommer gradvis att avta. 

Läs mer om arbetet med att byta kolfilter

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att arbetet ska gå så snabbt som möjligt.

Senast uppdaterad: