/

Du är här:

Publicerad:

Gallring av skog i närheten av motionsspåret i Riekkola

Kyrkan gallrar träd i närheten av den västra delen av motionsspåret i Riekkola.

Syftet med insatsen är att ta bort träd av dålig kvalité för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Motionärer och förbipasserande uppmanas att iaktta försiktighet under den period då dessa skogsåtgärder äger rum.

Åtgärd: Gallring av skog.

Beräknat slutdatum: 13 januari, 2022

Senast uppdaterad: