/

Du är här:

Publicerad:

Sprängningsarbeten påverkar trafiken på E4

Den 7 mars inleder Trafikverkets entreprenör NYAB sprängningsarbeten vid Vuonokorsningen. Sprängningsarbetena planeras vara avslutade den 8 april.

Sprängning kan komma att ske vardagar kl.10.00-10.15 samt kl.14.00-14.15. Under de tiderna kommer E4, anslutningsvägar samt gång- och cykelvägar att hållas avstängda för trafik.

Se karta nedan.

Karta över sprängningsområde.Förstora bilden

Bild: NYAB

Alla sprängningar föregås av korta signaler (_ _ _ _), därefter hörs smällen och slutligen ljuder en lång signal ( ______ ) som markerar att sprängningen är avslutad. Vakter finns på plats.

Åtgärd: Sprängningssarbeten.

Startdatum: 7 mars.
Beräknat slutdatum: 8 april.

En del av projektet E4, Salmis–Haparanda

Trafikverket bygger om vägsträckan mellan Salmis och Haparanda till mötesfri väg, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Projektet är klart i september 2022. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: