/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten vid älvkanten norr om Haparanda camping

Idag (2022-03-17) påbörja vår entreprenör markarbeten vid området norr om Haparanda camping. Det är det första steget för att bygga en bro till EU-parken.

Haparanda stad, i samarbete med Torneå stad, ska bygga en ny bro till den så kallade EU-parken. Arbetena innebär att GC-vägen norr om Haparanda camping blir avstängd under vissa tider då det är många eller stora transporter, till exempel då bron ska lyftas på plats med mobilkran. Vår entreprenör kommer att spärra av arbetsområdet på bägge sidorna om vattnet för att undvika olyckor med skotrar och annat.

Vi uppmanar allmänheten att iaktta försiktighet då det till och från kommer att finnas tunga fordon i området.

Se karta

De röda linjerna är sträckor där tung trafik kan komma att köra från och med torsdag 17 mars och cirka 1,5 månad framåt.

Karta över sprängningsområde.Förstora bilden

Bild: Haparanda stad/Lantmäteriet

Åtgärd: markarbeten och brobygge.

Startdatum: 17 mars.
Beräknat slutdatum: slutet av april 2022.

Senast uppdaterad: