/

Du är här:

Publicerad:

Vattnet i Nikkala är tjänligt med anmärkning

2022-05-11

Provsvar visar att vattnet är tjänligt.

2022-05-02

Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet genom prover som tas vid vattenverken, på ledningsnätet och ute hos konsumenterna. Baserat på provtagningsresultatet bedöms sedan dricksvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Kommunen har nu fått ett provsvar från en referenspunkt i Nikkala där provresultatet visar tjänligt med anmärkning på grund av mikrosvamp. Dricksvattnet kan användas som vanligt.

Mikrosvamp kan ge avvikelser gällande vattnets lukt och smak. Se mer information på Livsmedelsverkets hemsida: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/379/mikrobiologiska-parametrar#mikrosvamp Länk till annan webbplats.

Åtgärder

  • Haparanda stad tar omprov och utreder vad som kan ha orsakat anmärkningen.
  • Haparanda stad fortsätter med förtätad provtagning en gång i veckan.
  • Under senvåren ska kommunen genomföra en utökad luftvattenspolning av delar av ledningsnätet i Nikkala och Västra Nikkala. Målet är att avlägsna sediment, slam och lösa partiklar i vattenledningsrören.

Vattenkvalitet i kommunen

Frågor och svar om dricksvatten

Senast uppdaterad: