/

Du är här:

Publicerad:

Ökad turbiditet i dricksvattnet på grund av snösmältningen

Varje vår får Haparanda en del missfärgningar i dricksvattnet, så kallat vårvatten. Det inträffar i samband med snösmältningen längs med Torne älv.

Smältvattnet söker sig till dalgångar och vattendrag, bland annat till Torne älv där Haparanda hämtar det mesta av sitt dricksvatten. På vägen ner i älven drar smältvattnet med sig partiklar som svagt missfärgar vattnet. Förutom missfärgningar kan det även förekomma förändringar i lukt och smak, men vattnet håller alltid en godkänd livsmedelskvalitet och är ofarligt att dricka.

Läs mer om vårvattnet

Kort om kontroll och kvalitet

  • Haparandas dricksvatten kvalitetskontrolleras året om. Kontrollen sker i flera steg.
  • För att långsiktigt följa förändringar i vattenkvaliteten tas regelbundet prover på råvattnet.
  • Vattnet som pumpas in i vattenverken för att renas kontrolleras vid intaget.
  • Under reningsprocessen undersöks vattenkvaliteten för att bevaka att reningen sker på bästa sätt. Denna kontroll sker dels inne i vattenverket (pH, turbiditet och kloröverskott), dels på ett ackrediterat laboratorium.
  • För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.
  • Vattenkvaliteten undersöks även i ledningsnätet och minst 600 prover tas varje år hos kunderna.

Vattenkvalitet i kommunen

Frågor och svar om dricksvatten

Senast uppdaterad: