/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på Filpusvägen och Bryggargränd

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Under sommaren planerar Haparanda stad att påbörja en uppfräschning av delar av Filpusvägen och Bryggargränd, från korsningen mot Stationsgatan till korsningen mot Storgatan. Kommunen kommer bland annat att byta VA-ledningar, byta gatubelysning, renovera gatan och trottoarer.

På måndag den 30 maj påbörjas etapp 1. Det handlar om sträckan från Stationsgatan till Torggatan. Arbetena kommer att medföra vissa störningar för boende i området. Det kan handla om buller, damm, viss driftstörning i vattenleveransen och försämrad framkomlighet för trafikanter.

Arbetena med VA-ledningar, vägbelysning samt gatans uppbyggnad planeras att ske under perioden juni-september 2022. Hela projektet beräknas vara färdigt hösten 2023.

Åtgärd: byta VA-ledningar, byta gatubelysning, renovera gata och trottoar

Startdatum: 30 maj, 2022
Beräknat slutdatum:
september 2022

Tietoa suomeksi

Kesän aikana Haaparannan kaupungilla on suunnitelmissa aloittaa kadun parannustyöt Filpusvägenillä ja Bryggargrändillä, tarkemmin sanottuna Stationsvägenin risteyksestä Storgatanin risteykseen olevalla alueella. Kunta tulee mm. vaihtamaan vesi- ja viemäriputkiston, vaihtamaan katuvalaistuksen sekä kunnostamaan kadun ja jalkakäytävät.

Vaihe 1 alkaa maanantaina 30. toukokuuta, ja se koskee osuutta Stationsgatanista Torggatanille. Työstä tulee aiheutumaan jonkin verran häiriötä alueen asukkaille, kuten melua, pölyä, jonkin verran häiriöitä vedenjakelussa sekä liikenteen sujuvuudessa.

Vesijohto- ja viemärityöt, katuvalaistus sekä kadun muutostyöt suunnitellaan alkavaksi kesä-syyskuun aikana 2022. Koko projektin arvioidaan valmistuvan syksyllä 2023.

Senast uppdaterad: