/

Du är här:

Publicerad:

Vattnet i Nikkala är tjänligt med anmärkning

2022-06-28

Provsvar visar att vattnet är tjänligt.

2022-06-08

Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet genom prover som tas vid vattenverken, på ledningsnätet och ute hos konsumenterna. Baserat på provtagningsresultatet bedöms sedan dricksvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Kommunen har nu fått ett provsvar från en referenspunkt i Nikkala där provresultatet visar tjänligt med anmärkning på grund av mikrosvamp. Dricksvattnet kan användas som vanligt.

Mikrosvamp kan ge avvikelser gällande vattnets lukt och smak. Se mer information på Livsmedelsverkets hemsida: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/379/mikrobiologiska-parametrar#mikrosvamp Länk till annan webbplats.

Åtgärder

  • Haparanda stad tar omprov och utreder vad som kan ha orsakat anmärkningen.
  • Haparanda stad fortsätter med förtätad provtagning en gång i veckan.

Vattenkvalitet i kommunen

Frågor och svar om dricksvatten

Tietoa suomeksi

Veden laatu tarkistetaan säännöllisesti näytteiden avulla, joita otetaan vesilaitokselta, vesijohtoverkosta ja kuluttajien luona. Näytetulosten perusteella veden laatua arvioidaan sanoilla käyttökelpoinen, käyttökelpoinen huomautuksin tai käyttökelvoton.

Kunta on nyt saanut vastauksen Nikkalassa sijaitsevasta tarkastuspisteestä otetusta näytteestä. Koetulos on käyttökelpoinen huomautuksin, johtuen mikrosienestä. Juomavettä voi käyttää tavalliseen tapaan.

Mikrosieni voi aiheuttaa poikkeavuutta veden hajussa ja maussa. Voit lukea lisää Elinkeinoviraston kotisivulta.

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/379/mikrobiologiska-parametrar#mikrosvampLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Toimenpiteet

  • Haaparannan kaupunki ottaa lisänäytteet ja selvittää, mikä on voinut aiheuttaa huomautuksen.
  • Haaparannan kaupunki jatkaa tiivistettyä näytteenottoa kerran viikossa.

Senast uppdaterad: