/

Du är här:

Publicerad:

Vattnet i Lappträsk är tjänligt med anmärkning

2022-08-10

Det första omprovet är visar att vattnet är tjänligt. Enligt våra rutiner har vi nu tagit ett andra omprov. Svar på det besäknas inkomma under nästa vecka.

2022-07-29

Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet genom prover som tas vid vattenverken, på ledningsnätet och ute hos konsumenterna. Baserat på provtagningsresultatet bedöms sedan dricksvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Kommunen har nu fått ett provsvar från en referenspunkt i Lappträsk där provresultatet visar tjänligt med anmärkning. Dricksvattnet kan användas som vanligt.

Åtgärder

  • Haparanda stad klorerar vattnet och tar omprov på måndag.

Tietoa suomeksi

Veden laatu tarkistetaan säännöllisesti näytteiden avulla, joita otetaan vesilaitokselta, vesijohtoverkosta ja kuluttajien luona. Näytetulosten perusteella veden laatua arvioidaan sanoilla käyttökelpoinen, käyttökelpoinen huomautuksin tai käyttökelvoton.

Kunta on nyt saanut vastauksen Lappträskissa sijaitsevasta tarkastuspisteestä otetusta näytteestä. Koetulos on käyttökelpoinen huomautuksin. Juomavettä voi käyttää tavalliseen tapaan.

Toimenpiteet

  • Haaparannan kaupunki klooraa veden ja testaa uudelleen maanantaina.

Senast uppdaterad: