/

Du är här:

Publicerad:

Vattnet i Oja är tjänligt med anmärkning

Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet genom prover som tas vid vattenverken, på ledningsnätet och ute hos konsumenterna. Baserat på provtagningsresultatet bedöms sedan dricksvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Kommunen har nu fått ett provsvar från en referenspunkt i Oja där provresultatet visar tjänligt med anmärkning. Dricksvattnet kan användas som vanligt.

Åtgärder

  • Haparanda stad klorerar vattnet och tar omprov enligt fastlagda rutiner.

Tietoa suomeksi

Veden laatu tarkistetaan säännöllisesti näytteiden avulla, joita otetaan vesilaitokselta, vesijohtoverkosta ja kuluttajien luona. Näytetulosten perusteella veden laatua arvioidaan sanoilla käyttökelpoinen, käyttökelpoinen huomautuksin tai käyttökelvoton.

Kunta on nyt saanut vastauksen Ojassa sijaitsevasta tarkastuspisteestä otetusta näytteestä. Koetulos on käyttökelpoinen huomautuksin. Juomavettä voi käyttää tavalliseen tapaan.

Toimenpiteet

  • Haaparannan kaupunki klooraa veden ja testaa uudelleen.

Senast uppdaterad: