/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på GC-väg i Grankullen

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

BDX kommer att med start den 16 augusti att påbörja renovering av gång- och cykelvägen från Riekkolavägen till anslutning mot gång- och cykelvägen längs älvstranden. Under arbetets gång kan det uppstå störningar för gång- och cykeltrafikanter.

Åtgärd: beläggning och ny belysning

Startdatum: 16 augusti, kl. 07:00
Beräknat slutdatum:
hösten 2022

Tietoa suomeksi

Elokuun 16. päivästä alkaen BDX aloittaa riekkolavägenistä lähtevän jalankulku- ja pyörätien kunnostamisen joen rannan varrella olevaan jalankulku- ja pyörätieyhteyteen. Työn aikana jalankulkijoille ja pyöräilijöille voi aiheutua häiriöitä.

Senast uppdaterad: