/

Du är här:

Publicerad:

Mindre vattenläcka på Seskarö

Kartbild över området på Seskarö som berörs av arbetet. Rödmarkerad linje på början av Kyrkvägen och grönmarkerad på Sågarvägen som trafiken leds om via. Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Vi ska lokalisera och laga en vattenläcka på Seskarö med start måndag den 29 augusti, klockan 07. Arbetet beräknas att pågå till och med onsdag 31 augusti.

Under insatsen stängs Kyrkvägen av för all trafik längs sträckan från Industrivägen och korsningen Sågarvägen. Trafiken leds istället om via Sågarvägen.

I nuläget är läckans omfattning oklar och eventuella avbrott i vattenleveransen meddelas berörda abonnenter när läckans omfattning klarlagts.

Arbetet har under måndagens förmiddag medfört avbrott i dricksvattenleveransen. Avbrottet omfattar området från Kyrkvägen och in mot byn, inklusive skolan.

Flera korta avbrott kan uppstå under eftermiddagen. SMS har skickats ut till berörda abonnenter.

Åtgärd: laga läcka

Startdatum: 29 augusti, kl 07.00
Beräknat slutdatum: 31 augusti

Tietoa suomeksi

Etsimme ja korjaamme vesivuodon Seskarösta maanantaista 29. elokuuta alkaen klo 7 alkaen. Työn odotetaan kestävän keskiviikkoon 31. elokuuta asti.

Operaation aikana Kyrkvägen suljetaan kaikelta liikenteeltä reitin varrella Industrivägenistä ja Sågarvägenin risteyksestä. Liikenne ohjataan sen sijaan Sahatietä pitkin.

Tällä hetkellä vuodon laajuus on epäselvä ja mahdolliset vesihuollon keskeytykset ilmoitetaan asianomaisille tilaajille, kun vuodon laajuus on selvitetty.

Maanantaiaamun työ johti juomaveden saannin keskeytymiseen. Katkos kattaa alueen Kyrkvägenistä ja kohti kylää, koulu mukaan lukien.

Iltapäivän aikana voi esiintyä useita lyhyitä keskeytyksiä. Tekstiviestit on lähetetty tilaajille, joita asia koskee.

Senast uppdaterad: