/

Du är här:

Publicerad:

Arbete på GC-väg Vuono-Närsta

Kartbild över området mellan byn Vuono och Närsta. Röd markering på sträckan som visar vilken gång- och cykelväg som ska renoveras. Foto : Infovisaren/Haparanda stad

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Nyab startade den 5 september renovering av gång- och cykelvägen från Vuono till Ringvägen. Vägen ska förstärkas, asfalteras samt belysas (BDX utför belysningsarbetet). 

Under arbetets gång kan det uppstå störningar för gång- och cykeltrafikanter. Vissa vägavsnitt kan under perioder stängas av helt under arbetets gång. Vid dessa tillfällen kan man använda sig av Köpmansgatan (E4).

Åtgärd: beläggning och ny belysning

Startdatum: 5 september
Beräknat slutdatum:
Preliminärt mitten av oktober 2022

Senast uppdaterad: