• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Publicerad:

Del av Omvägen avstängd

Vi installerar en spolbrunn i avloppsledningen på Omvägen . Det innebär att vägen kommer att vara avstängd för trafik i höjd med Omvägen 12 under arbetets gång.

Åtgärd: Installation av spolbrunn

När: Tisdagen 23 maj till torsdagen 25 maj

Senast uppdaterad: