/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på Filpusvägen och Bryggargränd

Karta: Lantmäteriet

Karta: Lantmäteriet

Under vecka 24 påbörjar BDX färdigställandet av gata- och VA projektet på Filpusvägen och Bryggargränd, från korsningen mot Stationsgatan till korsningen mot Storgatan.

Arbetet inleds med att hyvla gatan under denna vecka, asfaltering nästa vecka, 25, och kantstensgjutning veckan efter midsommar, vecka 26 . Det kommer att uppstå störningar och framkomligheten kan vara begränsad för trafikanter och fotgängare under arbetets gång.

Åtgärd: Renovering av gata

Startdatum: Vecka 24

Beräknat slutdatum: Vecka 26

Tietoa suomeksi

Viikolla 24 BDX aloittaa katu-, vesi- ja jätevesiprojektin valmistumisen Filpusvägenillä ja Bryggargrändillä Stationsgatanin risteyksestä Storgatanin risteykseen.

Työt alkavat kadun höyläyksellä tällä viikolla, päällystämisellä ensi viikolla 25 ja kiven valulla juhannuksen jälkeisellä viikolla, viikolla 26. Tiellä on häiriöitä ja esteettömyys voi olla rajoitettua tienkäyttäjille ja jalankulkijoille töiden aikana.

Toimenpide: Katujen kunnostus

Aloituspäivä: viikko 24

Arvioitu päättymispäivä: viikko 26

Senast uppdaterad: