/

Du är här:

Publicerad:

Akut vattenläcka på Seskarö

En akut vattenläcka har uppstått på Seskarö. Reparationsarbeten har påbörjats.

Läckan medför avbrott i dricksvattenleveransen till samtliga abonnenter i området från sågverket, brandstationen mot kyrkan och Tromsöviken. Reparation av läckan har påbörjats och vi hoppas att leveransen kan återgå till det normala så snart som möjligt. Driften beräknas i nuläget att återgå till det normala under fredagens eftermiddag. Informations-SMS har skickats ut till berörda abonnenter.

Åtgärd: laga läcka

Startdatum: 15 september kl 09.00
Beräknat slutdatum:  15 september kl 15.00

Tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

När vattnet släpps på igen

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

Tietoa suomeksi

Vuoto aiheuttaa katkoksia kaikkien alueen juomavedenjakeluun ympäri sågverket, brandstationen jotta kyrkan ja Tromsöviken. Korjaus on aloitettu ja toivomme, että vettä toimitus voi palata normaaliksi mahdollisimman pian. Korjaustöiden odotetaan valmistuvan perjantai-iltapäivään mennessä. Asianosaisille on lähetetty tekstiviesti.

Kun vesi vapautuu uudelleen

  • Avaa hana kylmää vettä varten huolellisesti ja anna veden valua muutaman minuutin ajan. Voit vapaasti huuhdella useilla napautuksilla.
  • Jos vesi on värjäytynyt, anna sen valua, kunnes se tulee täysin selväksi. Värjäytynyt vesi ei ole vaarallista. Vesi muuttuu harmaa-valkoiseksi, kun se sekoitetaan ilmaan. Toinen väri voi olla ruoste.
  • Älä käytä pesukonetta heti sammutuksen jälkeen, niin vaaleat vaatteet voivat värjäytyä.

Senast uppdaterad: