/

Du är här:

Publicerad:

Arbete längs med gc-vägen mellan Krokvägen och Skogsvägen,

Kartbild över gång och cykelvägen Krokvägen-Skogsvägen. Flygbild: Lantmäteriet

Flygbild: Lantmäteriet

Vattenfall bygger ny belysningsanläggning längs med gång- och cykelvägen mellan Krokvägen och Skogsvägen

Schaktning av kabel och fundament utförs vecka 23-25 , montage av stolpar och armaturer under vecka 27.

Under arbetets gång kommer tungamaskiner att befinna sig längs gc-vägen. Var uppmärksam på detta vid färd längs berörd sträcka.

Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten längs de kommunala gc-vägarna under de mörka månaderna.

Senast uppdaterad: