/

Du är här:

Publicerad:

Hög vattenförbrukning i Säivis/Kotalahti

Just nu är det hög förbrukning på dricksvattnet i Säivis/Kotalahti och Haparanda kommun uppmanar fastighetsägare i området att se över egna VA-installationer och meddela ifall läckage upptäcks. Vi uppmanar även VA-abonnenter att hushålla med dricksvatten i området.

Senast uppdaterad: