/

Du är här:

Publicerad:

Asfaltsåtgärder del av storgatan

VägSäk AB kommer att utföra asfaltsåtgärder på en del av storgatan, från Södra Esplanaden söderut genom järnvägsviadukten

Karta

Karta

Befintlig asfalt ska rivas, brunnsbetäckningar byts till teleskopisk variant, bärlager justeras och ny beläggning läggs. De kommer etablera sig och påbörja arbetena under denna vecka och allt ska vara klart senast 28/6.

Storgatan ska hållas öppen i största möjliga mån men man bör om möjligt välja en annan väg då det kommer vara tunga maskiner i arbete och ytan kommer vara ojämn att köra på. Vid vissa tillfällen, exempelvis vid beläggningsarbetena, kommer gatan stängas av helt.

Senast uppdaterad: